Jiráskova 91/26, 779 00 Olomouc info@zelezarstvipaxa.cz 585 313 428

Železářství Paxa

Naše firma byla založena v roce 1928, panem Emerichem Paxou. Od tohoto roku je firma na stále stejném místě. Pan E. Paxa firmu vlastnil do roku 1953, kdy mu byl majetek zabaven. V roce 1990 byla budova vrácena jeho synovi, panu Erichu Paxovi, který rodinnou firmu obnovil. Po jeho smrti v roce 1998, v rodinné tradici pokračují syn Richard a dcera Pavla Pečínková s manželem Jiřím Pečínkou.

Otvírací doba:

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hod
sobota

8:00 - 12:00 hod

Zakladatelem naší firmy byl pan Emerich Paxa, který v říjnu r.. 1928 získal živnostenský list s označením živnosti obchod železářským zbožím.

V začátcích byl obchod v pronajatých prostorách, ale později postavil pan Paxa vlastní dům, ve kterém je obchod s železářským zbožím dodnes. Pan Emerich Paxa vedl firmu od roku 1928 do roku 1953, kdy byl jeho obchod i majetek zbaven.

Na rodinnou tradici firmy navázal v roce 1990 jeho syn pan Erich Paxa, kterému byl v rámci restituce navrácen objekt obchodu zpět. Restituce se však vztahovala pouze na budovu, nikoliv na zabavené zásoby a zařízení prodejny.

V roce 1998, po smrti pana Ericha Paxy, se majiteli rodinné firmy stali jeho syn pan Richard Paxa a dcera paní Pavla Pečínková.

Od roku 1993 probíhalo postupné rozšiřování prodejny. Zvětšení prodejní plochy nám umožnilo nabídnout zákazníkům větší sortiment skladbu. V roce 1998 došlo k přebudování prodejny z pultového na samoobslužný prodej. Tato změna je logickou reakcí na změny požadavků zákazníků.

Rok 1997 se stal určitým mezníkem v historii firmy, neboť poprvé došlo k překročení hranice města Olomouce zřízením nové maloobchodní jednotky v Uničově. Tato prodejna neustále vykazuje nárůst obratu, což dokazuje pevné včlenění do maloobchodní sítě v tomto městě.

Rok 2000 přinesl další nutný krok v rozvoji firmy a to osamostatnění sortimentu kuchyňských potřeb v rámci olomoucké prodejny. Došlo k vytvoření nové specializované prodejny kuchyňských potřeb nedaleko stávajícího obchodu se železářstvím. Tato prodejna svými narůstajícími obraty dokazuje správnost rozhodnutí o jejím zřízení.

Přestože v současnosti dochází k silnému rozvoji zahraničních řetězcových prodejen, vysokou odborností a individuálním přístupem k zákazníkovi vytváříme základy pro existenci firmy i v budoucnosti.

Železářství Paxa